Patirtys ir idėjos

Svajones verčiame pasiekimaisSVARBU. Mokymų programas vykdome ir nuotoliniu būdu!


Artimiausi NUOTOLINIAI mokymai


Individuali ir grupinė supervizija pagal ANSE standartus. Dėl individualios supervizijos bei supervizijos jūsų įstaigoje susisiekite individualiai. Pradžia jau liepos mėnesį.

Profesionali supervizija socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, socialinio darbuotojo padėjėjams, medicinos srities darbuotojams, verslui, asmeniniam bei profesiniam augimui:


Individuali supervizija;
Grupinė supervizija
Komandos supervizija;
Organizacijos supervizija.


Superviziją veda Sertifikuota supervizorė Nomeda Černevičiūtė Jerochova, baigusi Profesionalios supervizijos studijas Vytauto Didžiojo universitete. Vedamos supervizijos atitinka ANSE standartus. Išduodami atestacijai tinkantys pažymėjimai.
Supervizija gali vykti ir tik jūsų įstaigos darbuotojams. Susisiekite ir aptarsime jums rūpimus klausimus!Akredituoti Mokymai socialiniams darbuotojams ir socialinio darbuotojo padėjėjams:


 • Įvadinė socialinio darbuotojo padėjėjų programa, 40 ak. val. nuo rugpjūčio 9 d., 130 eur, su nuolaida - 104 eur, programos kodas IPP2018022 (Grupės datos rugpjūčio 9 d., 11 d., 16 d., 18 d., 22 d.)


 • Įgalinantys klausimai: kaip motyvuoti?, 10 ak. val. rugpjūčio 9-10 d., 65 eur., programos kodas SD20220255


 • Mano profesinis bagažas, 10 ak. val. rugpjūčio 29-30 d., 35 eur., programos kodas SD20220276


 • Streso mažinimo būdai + Knyga (pdf), 16 ak. val. rugpjūčio 11-12 d., 42 eur (vietoje 50 eur), programos kodas SD20180114


 • Pykčio laboratorija, 16 ak. val. birželio 29-30 d., 50 eur (vietoje 60 eur), programos kodas SD20190161


 • Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija, 16 ak. val. liepos 26-27 d., 42 eur (vietoje 50 eur), programos kodas SD20180094


 • Senyvo amžiaus kliento psichosocialinė aplinka, 16 ak. val., rugpjūčio 17-18 d., 39 eur (vietoje 50 eur), programos kodas SD20220273


Registracija į visas programas vyksta el. paštu patirtysiridejos@gmail.com Laiške nurodykite vardą, pavardę ir į kokius mokymus registruojatės. Jums ateis automatinis atsakymas apie mokymus, kuriuos pasirinkote. Nurodytos kainos su nuolaidomis galioja mokymams, vykstantiems nuotoliniu būdu.


Mokymų temos

Supervizija!

 • Individuali supervizija
 • Grupinė supervizija
 • Komandinė supervizija
 • Organizacijos supervizija


Profesionali supervizija pagal ANSE standartus. Išduodami atestacijai tinkami pažymėjimai!


Mokymai įvairių sričių specialistams: 

Praktinis Veidotyros taikymas profesiniame lauke, 50 ak. val.

Streso valdymas, 16 ak. val. + recenzuotas Metodinis-praktinis leidinys "Streso valdymas"

Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija, 16 ak. val. + Profesinio efektyvumo įsivertinimo įrankis

Komandos formavimo mokymai, 16 ak. val.

Mano profesinis bagažas, 8 ak. val.

Būtina išankstinė rezervacija!


Mokymai socialiniams darbuotojams:

Streso mažinimo būdai, 16 ak. val. + recenzuota Metodinė-praktinė priemonė "Streso valdymas" (akredituota programa)

Mano profesinis bagažas, 8 ak. val.

Pykčio laboratorija, 16 ak. val. (akredituota programa)

Praktinis Veidotyros taikymas socialinio darbo lauke, 50 ak. val.

Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija, 16 ak. val. (akredituota programa)

Riziką patiriančių šeimų psichosocialinės aplinkos ypatumai, 16 ak. val.

Prekybos žmonėmis prevencija, dirbant su riziką patiriančiais asmenimis, 16 ak. val.

Registruokitės dabar arba užduokite klausimą.


Mokymai socialinio darbuotojo padėjėjams (individualios priežiūros personalui):

Įvadinė socialinio darbuotojo padėjėjų programa, 40 ak. val. + Profesinės mentorystės programa (akredituota programa)

Streso mažinimo būdai, 16 ak. + recenzuota Metodinė-praktinė priemonė (akredituota programa)

Mano profesinis bagažas, 8 ak. val.

Pykčio laboratorija, 16 ak. val. (akredituota programa)

Senyvo amžiaus kliento psichosocialinė aplinka, 16 ak. val.

Komandos formavimo mokymai, 16 ak. val.

Registruokitės dabar arba užduokite klausimą.


---- Mūsų profesija ypatinga tuo, kad ji ne tik labai daug duoda, bet ir tuo, kad reikalauja be galo daug pasiruošimo, kantrybės, įvairiapusių žinių, motyvacijos ir nusiteikimo, vidinės ramybės, asmeninių ir profesinių vertybių darnos bei kitų ne mažiau svarbių dalykų. Esame yra tarsi šulinys, iš kurio klientai gali pasisemti žinių, gebėjimų, stiprybės... Tačiau kiekvienas esame patyręs, ką reiškia sausra ir kaip sunku tuo metu šį šulinį pripildyti – juk gali duoti tik tai, ką turi. O tuštuma nėra tas dalykas, kurį savo profesijoje norėtume dalinti kitiems. Todėl pasisemkime naujų jėgų iš įvairių šaltinių, kurie neleistų mums bijoti, kad ateis sausra ----


Ką svarbu žinoti apie mokymus?

Mano patirtis programų rengime ir mokymų vedime - septyneri metai, todėl visos mokymų programos yra paremtos patyriminiu mokymusi, taigi, teorijos jūs gausite tik tiek, kiek būtina, o visus Jums pristatytus metodus išbandysite atlikdami praktines užduotis. Tai reiškia, kad čia tik išimtiniais atvejais išvysite skaidres ar gausite krūvą teorinės medžiagos. Mokymosi principas - sau svarbios ir aktualios informacijos bei metodų atsirinkimas. Jei susidomėsite kuriais nors konkrečiais metodais ar sritimi, po mokymų galėsite gauti literatūros sąrašą tolimesniam savarankiškam gilinimuisi. Mokymai nėra statiški, todėl rekomenduoju rinktis patogius, judesių nevaržančius drabužius ir avalynę. Siekiant įvairiapusiškumo ir platesnio žinių lauko bei geresnio jų perdavimo, kai kurias mokymų programas vedu kartu su kitų sričių specialistais, su kuriais bendradarbiaujame, t.y. psichologais-psichoterapeutais, kaniterapeutais, kineziterapeutais ir kt.

Laukiu Jūsų nusiteikusių įsitraukti ir pasiimti naujų žinių ir įgūdžių!


Apie ką?

                                                ---- Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjų/asmeninio asistento mokymai ----

DĖMESIO! Atnaujinta programa. Mokymų metu Jūs iš savo srities ilgamečių praktikų sužinosite ir įgysite: Socialinio darbo pagrindus; Darbo su įvairiomis klientų grupėmis specifiką; Socialinio darbuotojo padėjėjų kompetencijas ir atsakomybę, etikos principus; Psichologinius darbo aspektus; Konfliktų ir streso valdymo strategijas; Teisinius socialinio darbo aspektus; Daug įvairių kitų naudingų žinių, metodinės medžiagos, praktinių rekomendacijų. Nuo šiol Jūs ne tik dalyvausite 40 val. patyriminių mokymų programoje, kurios metu iš ilgamečių kvalifikuotų savo srities specialistų įgysite žinių bei tobulinsite praktinius įgūdžius, bet taip pat galėsite dalyvauti Profesinio palaikymo programoje pirmus metus po mokymų baigimo, kurios metu gausite:
# Neribotas konsultacijas profesiniais klausimais
# Galimybę sekti savo profesinį progresą
# Savianalizės įrankį, padėsiantį identifikuoti savo stipriąsias puses bei tobulėjimo poreikį
# Metodinę pagalbą
# Nuolaidą periodiniams mokymams (16 ak. val.).
Visa šia palaikymo programa Jūs galėsite naudotis visus metus po mokymų baigimo.

Būtina išankstinė registracija.


---- Streso mažinimo būdai ----

Programa tinka su bet kokia klientų grupe dirbantiems socialiniams darbuotojams, socialinio darbuotojo padėjėjams ir kitų sričių specialistams, tiesiogiai dirbantiems su klientais. Tikslas - supažindinti su streso valdymo būdais bei suteikti jų praktinio panaudojimo įgūdžių. Visi taikomi būdai yra ne vienkartiniai, kuriais būtų "kovojama" tik su streso sukeltomis pasekmėmis. Metodai yra orientuoti į gilesnį streso reiškinio pažinimą ir pritaikomi ilgalaikėje perspektyvoje tiek siekiant atsipalaiduoti, tiek stiprinti atsparumą stresinėms situacijoms bei orientuoti į gilesnį savęs pažinimą, kad suprasti tikrąsias savo reakcijų priežastis ir jas keisti. Šių mokymų metu Jūs papildomai gausite recenzuotą Metodinį-praktinį leidinį "Streso valdymas", kurią galėsite naudoti savarankiškai ir gilinti mokymų metu įgytus įgūdžius.


---- Praktinis Veidotyros taikymas socialinio darbo lauke ----

Mokymus sudaro:
- teorinė dalis;
- praktinė dalis;
- savarankiškas darbas;
- egzaminas.

Mokymų metu Jūs sužinosite:
- Veidotyros istoriją;
- Atskirų veido bruožų reikšmę;
- Analizavimo galimybes bei kaip jungti bruožus tarpusavyje;
- Ką daryti, kai veido bruožai "nedera" tarpusavyje;
- Kas yra kokybiški ir nekokybiški veido bruožai bei ką tai reiškia;
- Ve
ido asimetrijos reikšmę;
- Ką apie žmogų kalba jo veidas;
- Pagrindinius bazinius žmonių variklius bei tipus;
- Išmoksite nusakyti bazinį žmogaus charakterį mažiau nei per pusę minutės;
- Praktinius Veidotyros panaudojimo aspektus būtent socialinio darbo lauke;
- Veidotyros metodo taikymo etiką ir atsakomybę;
- Kaip Veidotyros pagalba padėti žmogui atrasti jo motyvacinius taškus;
- Kt. praktiniai ir teoriniai
aspektai.

Praktinė mokymų dalis - gyva dalyvių analizė. Taip pat Jūs turėsite atlikti savarankišką analizę tarp paskaitų bei parengti jos ataskaitą. Paskaitų metu vyks Jūsų savarankiškų darbų bei kilusių klausimų aptarimas.

Tik dalyvavę visose paskaitose, atlike visas savarankiškas užduotis bei išlaikę egzaminą dalyviai gaus pažymėjimus bei įgis teisę Veidotyros žinias taikyti praktikoje.

Tikiu, kad netgi po visų mokymų dirbant praktikoje Jums iškils nemažai klausimų, todėl baigę mokymų programą ir gavę pažymėjimą Jūs turėsite galimybę už papildomą 25 eur mokestį dalyvauti Palaikymo programoje, kurios metu galėsite neribotai konsultuotis šio metodo taikymo metu iškilusiais klausimais pirmus 6 mėnesius po mokymų baigimo.


---- Profesinis identitetas ir vidinė motyvacija ----

Programa tinka su bet kuria klientų grupe dirbantiems įvairių sričių specialistams. Pagrindiniai tikslai - gilesnis savo profesijos ir savęs kaip profesionalo pažinimas, atskleidžiant savo ribas ir galimybes, didinant vidinę motyvaciją ir stiprinant darbuotojo autoritetą. Bet kuris darbas yra be galo plati profesinė sritis, klientų ratas yra labai įvairus, todėl mokymai orientuoti į savo asmeninių ir profesinių savybių pažinimą ir stiprinimą, tuo pačiu atrandant ribas, kurios (ne)leidžia jaustis gerai savo srityje - juk skiriasi ne tik klientai, bet ir mes patys esame asmenybės su savo individualiais poreikiais ir galimybėmis. Mokymų metu kiekvienas ieškosime atsakymų kaip geriausiai galime panaudoti save kaip savo darbo profesionalą.


---- Socialinio darbuotojo patirtys ir požiūris ----

Visiškai sau analogų šioje srityje neturinti mokymų programa, kuri vyksta ne auditorijoje, o... patys pamatysite kur. Programa tinka su bet kuria klientų grupe dirbantiems socialiniams darbuotojams ir socialinio darbuotojo padėjėjams. Tikslas - atskleisti mus kaip specialistus ribojančius profesinės patirties aspektus, pažinti savo požiūrių į darbą, klientus ir t.t. priežastis ir sudaryti planą kaip jaustis laimingu savo darbe. Socialinis darbas yra be galo didelio pasiruošimo reikalaujanti profesija, kurioje nuolat reikia tobulinti darbo su klientais įgūdžius. O ar kas nors paklausė kaip ir kodėl jaučiatės Jūs pats? Šias ir kitas naujas patirtis atrasime visiškai kitoje aplinkoje nei esame įpratę. Išdrįsi?


---- Prekybos žmonėmis prevencija, dirbant su socialinę riziką patiriančiais asmenimis ----

Programa tinka socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, vaikais ir paaugliais. Tikslas - supažindinti su prekybos žmonėmis aspektais ir mastu Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje bei suteikti įgūdžių vesti prevencines grupes ir konsultuoti klientus individualiai. Šie mokymai ne tik apie tai kur, kodėl ir kaip dingsta žmonės, bet ir apie prekybos žmonėmis procesą nuo A iki Ž, potrauminio streso sindromą, pagalbos galimybes, žmonių verbavimo būdus ir pagrindinius rizikos faktorius. Manote, kad Jūsų ar Jūsų klientų tai tikrai neliečia? Nustebsite.


---- Riziką patiriančių šeimų psichosocialinės aplinkos ypatumai ----

Programa tinka socialiniams darbuotojams ir socialinio darbuotojo padėjėjams, dirbantiems ar planuojantiems dirbti su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis. Tikslas - gilesnė psichosocialinių rizikos veiksnių analizė, siekiant geriau pažinti klientų pokyčių atsisakymo ir priešiškumo priežastis, atkryčio procesą bei motyvacijos galimybes. Kas yra socialinė rizika? Tai terminas, kuris visus mūsų klientus tarsi suvienodina, bet ar tikrai esame vienodi? Kokie procesai vyksta pasitinkant pokyčius ir kaip pamatyti jų naudą - apie viską nuodugniai diskutuosime šioje mokymų programoje.


---- Pykčio laboratorija ----

Programa tinka su bet kuria klientų grupe dirbantiems socialiniams darbuotojams ir socialinio darbuotojo padėjėjams. Tikslas - geriau pažinti pykčio priežastis ir jo valdymo būdus. Pyktis yra viena iš prigimtinių žmogaus emocijų, kurios mes negalime visiškai pašalinti, tačiau galime suprasti ir išmokti valdyti - kalbant tiek apie kliento, tiek apie savo pyktį. Pyktis yra be galo natūralus ir reikalingas organizmo atsakas, kurio visiškai "atsisakyti" būtų labai žalinga. Tačiau ką daryti, kai šio jau per daug? Mokymų metu keliausime nuo šio jausmo priežasčių iki pasekmių ir galimybių jį suprasti bei valdyti.


Registruokitės į mokymų programas arba užduokite klausimą.